Blog

REGULAMENTUL PROGRAMULUI DE RECOMANDARI „Recomanda si Castiga”

organizat de PROFI FORMARE SRL incepand cu 1 NOIEMBRIE  2019

 

Art. 1 ORGANIZATOR

Prezentul program de recomandari (denumit in continuare ,,Programul”) este organizat de societatea comerciala PROFI FORMARE SRL, o societate cu raspundere limitata, cu sediul cu adresa juridică: Str. Vrancei, nr. 59, judetul Bacau, avand cod unic de inregistrare (CUI): 29119230, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bacau sub numarul J04/1003/2011, IBAN: RO44 INGB 0000 9999 0755 3509, deschis la  ING Bank Bucuresti Centrala, reprezentata prin Dl. Bocanet Constantin Traian (denumita in continuare „Organizatorul”) in conditiile prezentului regulament (denumit in continuare „Regulamentul”).

Art. 2 DURATA DE DESFASURARE A PROGRAMULUI

Programul se desfasoara incepand cu data de 1 noiembrie 2019, pe o perioada nelimitata. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta derularea Programului in orice moment, prin informarea prealabila a publicului efectuata prin intermediul site-ului www.dayjobs.ro cu cel putin 5 de zile calendaristice inainte de incetarea efectiva a Programului.

In eventualitatea incetarii Programului in conditiile de mai sus, recomandarile trimise pana la data incetarii efective a Programului vor fi considerate valabile si supuse conditiilor prezentului Regulament.

Art. 3 PARTICIPARE

Participarea la Program este deschisa oricarei persoane fizice cu cetatenie romana si domiciliul in Romania, care a implinit varsta de 18 ani pana la data transmiterii recomandarii („Participantul”) si care, pe durata desfasurarii

Art. 4 MODUL DE DESFASURARE A PROGRAMULUI

Incepand cu data de 1 noiembrie 2019 Organizatorul pune in mod gratuit la dispozitia viitorilor Participanti: informatiile necesare pentru a trimite o recomandare sau  prin solicitare pe email la adresa office@dayjobs.ro. 

Scopul Organizatorului este de a angaja CONFECTIONERI MASINA DE CUSUT CU EXPERIENTA.

Participantii vor trimite catre Organizator datele de contact nume si prenume, varsta, experienta anterioara si numar de telefon sau un Curiculum vitae le email office@dayjobs.ro.

Organizatorul va contacta candidatul si il va programa la o discutie in cadrul aterului de confectii.

Daca candidatul se incadreaza din punct de vedere al  experientei in domeniul Confectiilor si accepta oferta salariala propusa, Organizatorul va semna un contract de colaborare cu PARTICIPANTUL.

Art. 5 RECOMPENSA

Valoarea recompense platita de catre ORGANIZATOR – PARTICIPANTULUI este de 200 EURO.

 

Dupa 1 LUNA lucrata

Dupa 2 LUNI lucrate

Dupa 6 LUNI lucrate

50 EURO

50 EURO

100 EURO

Un Participant poate cumula un numar nelimitat de astfel de recompense, in functie de numarul de Recomandari

Aceasta grila de premii este valabila incepand cu data de 1 noiembrie 2019 si se va aplica tuturor Participantilor la programul “Recomanda si castiga” care vor deveni eligibili pentru premiu dupa aceasta data. Organizatorul va face plata Participantului conform tabelului de mai sus

Art. 6 INFORMATII

Participantii au obligatia ca toate informatiile pe care le furnizeaza prin intermediul Cupoanelor de Recomandare sa fie adevarate, exacte si complete. Organizatorul atentioneaza Participantii asupra faptului ca informatiile eronate nu vor fi luate in considerare pentru a acorda unei persoane calitatea de Participant la Program si/sau recompensele de la art. 5 de mai sus si nu vor angaja raspunderea Organizatorului in raporturile cu Participantii sau cu tertii.

Art. 7 DATE CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul se angajeaza sa asigure confidentialitatea datelor personale furnizate prin intermediul Recomandarilor si sa le prelucreze in stricta conformitate cu prevederile legii nr. 677/2001. In virtutea Legii nr. 677/2001, Participantii, precum si persoanele de contact din cadrul Companiilor Recomandate beneficiaza de un drept de acces, de interventie asupra datelor lor personale si de dreptul de a nu fi supusi unei decizii individuale. Totodata, acestia au dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale care ii privesc si de a solicita stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, ei pot adresa o cerere scrisa, datata si semnata la mobil 0755.66.11.11, email office@dayjobs. Prin completarea Cuponului de Recomandare, Participantul isi da acordul pentru prelucrarea datelor sale personale in scopul descris in acest Regulament si in acelasi timp garanteaza Organizatorului faptul ca a obtinut in prealabil acordul persoanei de contact din cadrul Companiei Recomandate cu privire la prelucrarea datelor personale ale acesteia.

Art. 8 TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul va calcula, retine si vira la bugetul de stat impozitul aferent fiecarei recompense in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/ 2003, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a Participantului recompensat.

Art. 9 LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care acest lucru nu va fi posibil, vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente in conformitate cu legislatia romana aplicabila.